FLASH Plus เป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทพร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATMคุณสมบัติผู้กู้กรณีเป็นพนักงานประจำสัญชาติไทย ลองชมเพิ่มเติมพร้อมกันเลยจ้าอายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือนอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

ได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารกรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

วงเงินกู้

วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ

ชำระขั้นต่ำ 3 แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต Call Center โทร. 1770

เพื่อนๆที่ยืนยันตนผ่านแอพไม่สำเร็จ สแกนหน้าไม่ผ่าน ยืนยันยังไงก็ไม่ผ่านสักที

ตอนนี้มีวิธีดีๆมาแนะนำอยู่2 วิธีได้แก่

1.ยืนยันตนผ่านตู้ atmโดยนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยตู้สีเทา

  1. เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
  2. ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
  3. ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน
  4. เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน
  5. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เป็นอันเสร็จสิ้น

หากเพื่อนๆท่านไหนหาตู้ atm สีเทาไม่เจอ ยังมีอีกวิธีในการยืนยันตนได้แก่

การยืนยันตรที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วิธีนี้ผ่านแน่นอน 100% เพียงพกบัตรประชาชนไปดำเนินการ

โดยต้องเป็นเจ้าตัวไปเท่านั้น ให้ผู้อื่นไปทำแทนไม่ได้

แนะนำว่าให้ไปในตอนเช้า เพราะคนเยอะครับ

ลงเสร็จต้องทำอะไรต่อ ขึ้นแบบนี้หมายความว่าอะไร มาไขความกระจ่างกันเลย!!!!

สำหรับโครงการเราชนะ เปิดลงทะเบียนวันนี้ 29 มค เป็นวันแรก

ใครบ้างที่สามารถลงได้

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยคนที่เคยลงคนละครึ่ง หรือมีบัตรสวัสดิการแล้ว ไม่ต้องลงใหม่ สามารถรอตรวจสอบสิทธิ์ได้เลย

สำหรับโครงการ “เราชนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

โดนแต่ละกลุ่มจะได้รับการโอนเงินให้ต่างกัน

  • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2. กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

 

  • กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

หากใครขึ้นดำเนินการไม่เสร็จ อาจเป็นเพราะกรอกข้อมูลผิด หรืออินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ลองเช็คข้อมูลและกรอกใหม่อีกครั้ง

หากใครทำตามด้านบนนี้เรียบร้อยแล้ว ก็รอรับเงินได้เลยวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

หลโดยทุกท่านจะต้องสแกนหน้าและยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตังก่อน สามารถโหลดได้ที่ play store หรือ app sotre version ล่าสุด

จากนั้นให้ทุกท่านกดชกดจีวอลเลจ และพิมพ์ชื่อนามสกุล และทำการสแกนหน้า การสแกนหน้าให้ผ่านนั้นควรจะสแกนหน้าโดยในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีอะไรปิดบัง และทำตามขั้นตอนที่แอพแนะนำ หากใครไม่ผ่านสามารถไปยืนยันตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเสลาทำการ หรือสามารถยืนยันตนได้ที่ตู้เอทีเอ็มสีเทา โดยตํ้สีเทาสามารถหาได้ในจีพีเอส โดยค้นหาคำว่าตู้สีเทา เมื่อยืนยันที่ตู้หรือธนาคารเสร็จจะให้คุณกลับมาสแกนหน้าที่บ้านแีกครั้งและทีนี้จะสแกนได้ง่ายรอบเดียวผ่าน หากใครไม่ผ่านอย่าทนสแกนต่อไป ไปธนาคารแปบเดียวเสร็จๆไปเลยนะจ้า

ไม่พลาดข่าวสาร ทันข่าวทุกเหตุการณ์ อย่าลืมกดติดตาม และเซฟหน้าเว็บนี้ไว้ในเครื่องคุณได้เลย คุณจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆ ของมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง เรารักกัน เราชนะ เราไม่ทิ้งกัน และอื่นๆอีกมากมายในอนาคต หรือสามารถติดตามพวกเราได้ที่ กลุ่ม เราชนะ พูดคุย-สอบถาม-แลกเปลี่ยน

เราได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นหระโยชน์ไว้ รวมถึงบทความต่างๆที่น่าสนใจแก่คุณ คัดเลือกเฉพาะข่าวใหม่ทันเหตุการณ์และข่าวจริงเท่านั้น ท่านจะมั่นใจได้ว่าได้รับข่าวสารที่รวดเร็วและจริงแน่นอน

ถามหากันบ่อยๆ บัตรคนจนเปิดใหม่ตอนไหน ล่าสุด!!

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ ซึ่งยังไม่กำหนดวันชัดเจน คนเก่าต้องลงใหม่เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ จากเป็นรายคนเป็นรายครัวเรือน ใครเป็นข้าราชการตัดสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีรายได้เกินตัดสิทธิ์

ด้าน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายใน 2564 จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือน มี.ค.64 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ที่มา: มติชน


📍ตารางโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า “เราชนะ”
-เงินเราชนะ เข้าบัญชีวันถัดไป 15.00 น.
-เงินคนละครึ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วน G-wallet เข้า 02.00 น.เป็นต้นไป
ส่วนสิทธิ์โครงการ เข้า 18.00น. เป็นต้นไป
-เงินบัตรสวัสดิการ เข้าวันทำการถัดไป
18.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.